Disclaimer


Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.nikometaalwerken.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door nikometaalwerken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van nikometaalwerken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij nikometaalwerken.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met nikometaalwerken te mogen claimen of te veronderstellen.

nikometaalwerken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. nikometaalwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op https://www.nikometaalwerken.nl/disclaimer


Niko Metaalwerken

Met veel ervaring en passie voor metaal, werken wij met de hoogste kwaliteit staal, roestvast staal en aluminium.

Door onze jarenlange ervaring, bestaande uit 2 generaties, internationale kennis en flexibiliteit zijn wij de specialist voor de meest uiteenlopende metaalwerk opdrachten.

Niko Metaalwerken is onderdeel van CCI Leidingsystemen

Neem contact op

Niko Metaalwerken
Nijverheidsweg 38
4695 RC Sint Maartensdijk

t. 0166 664 285
m. 06 233 70 804
info@nikometaalwerken.nl